Roos Geerse
Over de liefde, ons brein en testosteron
 

Bestaat er nu wel of niet zoiets als libido?

Er zijn seksuologen die zeggen dat het libido een verzinsel is. Ze bedoelen daarmee dat de term je op het verkeerde been zet, maar hun eigen verhaal is soms net zo verwarrend.

www.bol.com/nl/p/come-as-you-are/9200000032064531/?Referrer=ADVNLPPcefb8c002b14401d00f5b9bf21070014404Verschillende media in Nederland en België kopten dit voorjaar nog: Libido bestaat niet. De psychologe Emily Nagoski die dit beweerd had in The New Scientist bedoelde daarmee dat de behoefte aan seks (sex drive) niet zoiets is als honger, een drijfveer die ervoor zorgt dat je in leven blijft. Volgens haar bestaat er wel zoiets als spontane zin in seks, maar wordt dit niet door iedereen ervaren. De meeste mannen (70%) kennen het wel, en gaan er daarom vanuit dat iedereen en dus ook hun vrouw dit zou moeten hebben. Bij vrouwen is libido in deze zin echter veel zeldzamer. Van hen heeft slechts 15% regelmatig spontaan zin. De rest gaat pas aan seks denken als er iets is dat hen opwindt en de omstandigheden het mogelijk maken. Dit is ook wat ze betoogt in haar boek Come as you are. Er zijn twee vormen van verlangen, spontane zin en responsief verlangen, en de ene is niet beter dan de andere. Wat wel verwarrend is in haar verhaal is dat bij haar ook spontane zin een reactie is op een prikkel, zoals een aantrekkelijk persoon of een zomaar opkomende gedachte.

De in de media vaak geciteerde seksuologen Rik van Lunsen en Ellen Laan vinden de term libido om een andere reden misleidend. Ook op de door hen opgerichte site zininseks.nl staat een artikel met als titel Libido bestaat niet. Daarin wordt benadrukt dat er altijd een prikkel moet zijn voor je zin kunt krijgen in seks. Vervolgens staat er verstopt in een bijzin wel dat seksuele prikkels niet altijd bewust hoeven zijn, maar de conclusie dat lustgevoelens daardoor uit het niets kunnen lijken te komen moet je als lezer zelf maar trekken. Het is duidelijk dat men vooral het idee wil bestrijden dat libido iets is als “een voorraad lustgevoelens die ergens in je lijf zijn opgeslagen, op hol slaan in je pubertijd en na het krijgen van kinderen of na je 40e opeens afnemen”. Het lijkt mij echter dat de meeste mensen libido opvatten als zin en plezier in seks en dan is het verwarrend als deskundigen zeggen dat het niet bestaat.*)

Het model van de seksuologen uit Masters of Sex is onjuist gebleken.

Het model van de seksuologen uit Masters of Sex geeft verkeerd beeld.

Dat onderzoekers en therapeuten moeite hebben met de term libido is misschien niet zo gek. Onder invloed van Freud is lang gedacht dat seks een drift was die zeker als hij onderdrukt was spontaan opwinding kon veroorzaken en daarna heeft men decennialang geloofd in de vier fasen van Masters & Johnson: verlangen, opwinding, orgasme, herstel – als je de serie Masters of Sex hebt gevolgd, ken je ze waarschijnlijk wel. Het is dus niet zo vreemd dat onderzoekers de behoefte voelen om duidelijk te maken dat de deze ideeën achterhaald zijn en dat nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat zowel het verlangen als de opwinding reacties zijn op prikkels met een bepaalde lading. En voor therapeuten geldt dat zij ongetwijfeld vaak meemaken dat mensen problemen ervaren alleen maar doordat ze denken dat zij spontaan zin zouden moeten hebben in seks. Logisch, dat zij dit idee uit de weg willen ruimen.

Het lijkt er dan ook op dat iedereen het eigenlijk wel met elkaar eens is. Veel mensen, en dan vooral (jonge?) mannen, ervaren regelmatig spontane zin, dat wil zeggen dat ze zich niet bewust zijn van hetgeen hen geprikkeld heeft, en bij veel anderen, meestal vrouwen, is er meer nodig voor ze verlangen ervaren. Dat neemt niet weg dat de een vaker zin in seks zal hebben en/of sneller opgewonden raakt dan de ander en dat libido in de praktijk een handige term is voor dit vermogen om te reageren op seksuele prikkels.

Verslag symposium met bijdragen van Laan en Van Lunsen
Discussie op jongerenforum over de stelling dat libido niet bestaat

*) Na het verschijnen van dit artikel is de informatie op zininseks.nl verbeterd, onder meer door toevoeging van deze tekst.

Share Button

Praat mee!